I

I

I-

I

 

I

I

 

 

 

 

I , ,

- I

 

 

PDF

 

____________________________________________________________

 

, I I!

 

I I:

 

[ , (I); , ]


 

I ,

 

I , , I Á- I :

 

"óI á áI á I ý, á Iý -á , Iý á áá á , ú I IIý á I, I á úI á I, á úIý IIú á á á, I Iáá , á ýIý Iá, I I Iú".[1]

 

I , I ý , -:

Iáú. IóI . óI. ý. I ".[2]

 

"áIáú. Iý . á . Ió á . áá I. á á ".[3]

 

"áIáú. Iý á. á. áIá. á á. ú ú ýá. á".[4]

 

I , I I :

 

"óI ú, á áI á , ú, I, Iá II I II. Iý á I, ý I I, ý ú, I ú, Iý á Iý á "[5]

 

, I I , I , I .

 

I , I I :

 

"óI IáI Iá, áIáá , úIý, I á áI á , Iý ú, Ió Iú, Iá ú ý, Iý á ".[6]

 

I , - :

 

"ú áI , á ú, óI II ".[7]

 

I , - :

 

"áIú á IIú , á á, IúI Iú".[8]

 

I , , I :

 

"óI ú I Iá á á, óI ú I Iá ú úú á, Iú, áú. óI Iáú, á Iáú, óIú , ú, I úú, I áú ú, Iý I Iá ú".[9]

 

I :

 

"óI á, á, á, ý, ý".[10]

 

I :

 

" óI ú I áI, I, I ".[11]

 

I :

 

"á áI áI, á áI óI Iý á ú I, I I I Iá ú. á ú Iá á II, Iý á ú Iá á II. Iý ý, Iý Iá á Iá ".[12]

 

:

 

" áI, áI".[13]

 

:

 

"óI á, á, á, ý, ú".[14]

 

I I , , , , I I :

 

"Iý ááIáá á ".[15]

 

 


 

- I

 

"II" - .[16] I I I :
 

"óI á á, á á á -ó. á áI óI Iý á ú I, I I I Iá ú. óI á áI á II, á II á I, á I -".[17]

 

"á áI óI Iý á ú I, I I I Iá ú. á á á áI, á áI óI á I á áI. II, I, Iá-. á áI óI ú Iú I-áý".[18]

 

Á- :

"óI á áI á I ý, á Iý á , Iý á áá á , ú I IIý á I, I á úI á I, á úIý IIú á á á, I Iáá , á ýIý Iá, I I Iú".[19]

 

"ááI" - 33- . [20]

 

I" - 33- . [21]

 

"óI " - 33- . [22]

 

I I :

"á áI óI I á ú I, I I I Iá ú".[23]

 

I , I I - I , - I :

 

[ IóI ] [ Iý -] [ Iý á..]

 

I I , I I :

 

"á áI óI I á ú I, I I ú ú I Iá ú".[24]

 


[1] ×I , , , , , , I , I , ? , I ( ), I I , , , , , Ø.

[2] × , I I! × : I , ! , , I ! , - ! !Ø.

[3] × , I I! × : ! I ! I, ! I I ! I , I !Ø.

[4] × , I I!× : ! . ! (), ! ! , !Ø.

[5] I! , , , , - I I ( I) , , I, , , -!.

[6] I! I , ! I , ! I I , I ! , , I , , , I .

[7] I , , , !.

[8] I I, I , I (I I), , !.

[9] I! , ( ) , , . I! , , , I , . I! () , . I! , I , I , I , I . ( I) , . 

[10] I! I , , , , I .

[11] I! I , -I , I .

[12] I , I I I , I , I , , , , , I I . ! I , I I , I , I I . ! , . ! I I , I .

[13] , I I , I .

[14] I! I , , , , .

[15] I , I !.

[16] I . ( )

[17] I! , , , I , . I , , , , , I I . I! , , , , .

[18] I , , , , , I I . , I I . I , I , I , , , I ( ), I , , .

[19] ×I , , , , , , I , I , ? , I ( ), I I , , , , , Ø.

á I - I I , .

[20] I I.

[21] I.

[22] I I.

[23] I , , , , , I I .

- I , I .

[24] I , , , , , ( ) , . I I .

 

 

I