I

I

I-

I

 

I

I

 

 

 

,
I I!

 

 

 

I

 

  ýIú

 

 :


.

27 I 1425 .

11/10/2004.

_____________________________

 

I ( I I)

  

: I

I : I

I : I

I : I

 

 

_____________________________

 


 

 

, I I!

 

I, , , , I , , I , I - × , Ø[1] - . , , , , I I [2] - , I .

I:

, I , , . I I I I , I -I I , I I , I . - . I I I I . I I . I , I , I I , , I I I , , I , II , , I I . I - I , , , I II I - I I . I I . I I . II I I-. II , I I , ýIú . , , I , , I , I I. I , I, I - I , I - I .

I I :

         ýI I.

         , I , I I , I - I I , I .

         I .

         I I I , , I I.

I, I , I I , - . , ýI , , - , , , -!

, , I , , - I .

 

 

 

_____________________________

 

 

 


, I I!

 

I, , . , , I , : I .

I I , I I , , I , I .

I I : I . I I , , .

I :

 

[ : I ]

[I : I ]

[I : I ]

[I : I ].[3]

 

 

: I

 

I , , :

I : I , I , - I .

áú - I , ý , ú .

 

, á , I , , :

I , ; .

 

: - - .

 

á , ú , , :

( ) I I .

 

ú . I , , :

I : I , I , I .

 

Iú I á I, I , , :

I I : , , .

 

Iú I I, á , , :

, I : I , () () I , , - I .

 

Iáú ú I, I , , :

I , , : I , () I .

 

áú - I , áý , ú , I I II , , :

( ) I , () I .

 

áú - I , á , , :

I ; , I : Áú! .

 

áú - I , á :

I .

 

á , I I , , :

I .

 

Iú I I, I , , :

I : I , ; I , ; I I , ; I , ; I ; I I - I .

 

ú , I I II , , :

á I , I I Áú . - I! - , Áú. I , I , I . I I , .

 

á , I , , :

, I , I , .

 

, I , , :

I , , I . , . , .

 

á , .

 

á , I , , :

I : I , I , I .

 

áú , I , , :

I , .

 

á , I , , :

, I , I I .

 

Iú ý I, á :

, I .

 

ú , á , , I - .

 

Iáú I I, , , :

I .

 

ú , á , I , , :

, I I I .

 

, I , , :

I , I I .

 

ú , I , , :

I .

 

Iáú I I, á, , , :

, I , I , I .

 

ú , I , , :

, I .

 

Iú I I, á , , :

I , . I , I .

 

á , I , : , :

, I , áú , .

 

Iú áI I, , , :

I , I .

 

 

I : I

 

I I :

I , I I I : [4] , I I I - .

áú - I .

 

á I, I I I , , :

I : I , I II , .

 

áý , ú , á , , , :

, I .

 

á , á , , :

I I, I . , II , I I , I : - óI IáúI-I-ó á á Iá, I , -á, á IIá, á IIá, Iá IIá, Iá á IIá á á[5] - I .

 

, : , :

I , , . I .

 

á , ú , I , , I I :

I , I I .

 

Iáú ,[6] I Iá , , :

I I, I : I , ? , ? , I ?. I I , , .[7]

 

á , Iáú , I : , I I ? - , I :

I .

 

Iáú I , á , , :

I I , I : I I I , I I , , I I .

 

Iú I I, I : , :

I , I -: , I ; I I I , ; I I , .

 

Iú ý , IIá :

I I, I : , I I , I I I .

 

Iú I I, II á : , :

I II I, , I, .

 

, I I I , , :

I II I .

 

Iáú , I : , I I . : I ! I I ? : . I I I , I .

 

(áú , ) , I , , I , I :

, , I , .

 

I ý I, I I II I I , , :

I I- I.

 

ú , á , , :

I : , Iá , I , , I .

 

Iáú , ó I Iá, , I -:

- I , , , , I , I .

 

-I I, I I I , , :

- . .

 

Iú I I, , , :

I I .

 

, I :

I , .

 

I I, ý áú :

, I á I : × IIá áØ.[8]

 

Iáú , Iá , , :

- I I .

 

Iá á , , , :

, - I.

 

, Iá , , :

, ýI . ýI , I , I.

 

ú , I , , :

I , I , I .

 

I I, á : I- :

I , I , I .

 

Iáú , I I , , :

I I : .

 

 

I : I

 

- I, , á , II I :

, I [9] I , , , I I . I , I I I, , I , .

 

Iáú , I , , :

I I I I , I- I . I .

 

I , Iú , I :

I I I I , I- . , .

 

Iú áI I, á I úI , , :

, I : , I I ; I , I I I ; I I I .

 

I : I

 

áú - I, : , , I I : á úI-áá, á , á ý, ú ![10] . I , : I I ? - , I I, I .

 

á , : , , . I , , I . I : óI ú , á áI á , úI-áá , á á ó, á , á ý![11] I , :

I I I, I , .

 

á , , , : óI ú , á áI á , á á, úI-áá , á ó, , Iý -á![12] I , :

I I I, I , .

 

áú - I, Iá :

, , , I I : á áI á , -áá-I, I Iú, á áI á , -áá-I, I ú, á áI á , -áá-I, ú-I, á úI, Iá ú.[13] I I .

 

á , , , : - óI ú óI á áI á -, ú ý, -Iý [14] - I , :

, I I, , I .

 

á , - á I , I , , :

á ! á ! á ! á ![15] - , I : , ! , !

 

áIú .

 

Iáú -I I, , , I I . I I : I ! I I I , I , . I I . I I I, , : óI ú I, á I I, á I, Iú-ú á Iú Iú , á Iú II.[16] I , :

áI! ( )! I I!

 

ú I, I , , :

I I I I á , Á-Iá I: - ×-áI á Ø[17] - á .

 

ú , -I I , á I Iá : , :

I I : á áI óI óI , á áI óI Iý á ú I, I , I , I Iá ú, á áI óI á á á áI.[18]

 

ú I, I , , , I . I I ú ó I I , I I. , I: I ? : á á áI á [19] I I I , . I , :

I , I .

 

Iáú -I I , , I : , , , , I :

I , I , : óI ú, Iúú, IIú, úú, úú, úú.[20]

: II á , , I : - . I I , I I .

 

Iáú Iá , : I ! I ? :

I! : I I .[21]

 

á , I I , , :

- I I I: - ×á áI á á ú -óúØ[22] - I I , .

 

á , II Iý , I : óI ú úá á , Iú á , ó ú I , .[23] I , :

I, .

 

á , , , I , : á -óú![24] I , :

I, I !

 

á , á , , :

I á -óú! II , : , , .

 

á , I , , [25]

 

Iá , Iáú , á -óú I , Iý , , :

I- I , , , , I : áú á II, áú II, áú úI, áú á IóI, áú I, áú ý óI, áú Iá ýI, áú I-á, áú I , áú á á I á I.[26]

 

Iáú -I I, , , :

, I , : á áI óI I á ú I I Iú, I Iú, áI Iáú. ×I Iá ý á áI--Iá, áI.. I I áýØ, ×I Iá ý á I áIáØ. óI ú ýá , Iá I, Iú , á . óI á I á II, á I á I, á á I, á á áá á á Iá, á -óú.[27]

 

á , á , I : ( ): I I , , I , I- I I , - I I , I I ? : I, I ! : : óI á I, á I , ú I I, á-á á úIá, ú, ú Iúú Iá I á.[28]

 

Iáú , Iá : , : I I , ? I , I I ? : I, I ! I:

: ×óI á , á, I á, I á, á, , Iá ú. ý Iá, ý-Iá , , á I áØ. áá á úIá, IIú á Iá, I á, ú Iúú Iá I á. óI Iú , I-, ú ú Iá, Iá ú ú.[29]

 

á , Ié , : I , , I , I I I I ? : óIú á I ó, Iú I á.[30]

 

Iú I I, Iý ú : I I I : - ááI, áI, á áI óI, IóI. óI ú , Iá á Iá á[31] - I -, II :

I ú! !

 

I IáI áI I, á Ió : - . , : I - I ! I . , I : , I - I ! - ?

 

, á- I I I . , á , I . : : I ? : I-I. I : I ! I ? : I I. I: : á Iý-ú á II , á úI I[32]. I I , I II I .

 

ú á I-I I I, I : I , ?

I : á úI II.[33]

 

ú á , á I áI : - - I. I . I: I I , I ? : á á I I á I, á á I Iý II, Iú.[34] I

 

II , ú á , I I , Ió II : . : I ! á ? : I! I: : óI, I ú á Iú ú á, áú, , ú á , I ú ú, áú, III I á, á á I.[35]

 

ú á , IIú I ó , á : : á ú , á á Iý![36]

I : , I , I.

 

 

 

Iáú ú I, I I ó , , I , . I I : I! , . I , : ! , , I , I I I - , I , I I . I , I , , . , :

I , .

 

-I I, I I I :

I I , , I .[37]

 

Iá , á I : á: I , I , , I . I , . , , I I , I .[38]

 

, I, .

 

, , I , .

 

 

 

 

 

 

 

ª ª ª

 

 [1] "I" 60 .

[2] I I I I- - I; .

[3] I ýI . I I, I I. , I.

[4] .

[5] I! I I , I , I , , I á á , I , I , , I .

[6] I . á .

[7] I .

[8] I - I (I) . á, 26 .

[9] , I á .

[10] I ! I ! I ! !

[11] I! , , I , , I , , I , I !

[12] I! , , , , , , , ! , .

[13] , I , I ! , I , I , ! , I I !

[14] I! I- , , , , , I , , - , !

[15] ! !

[16] I! - , , . I, I , .

[17] Á-Iá, 26 .

[18] I , I I , I , , , , I I , I , I , .

[19] -I ,

[20] I! , , , , , .

[21] I, , , I.

[22] × , -I , -Ø.

[23] I! , I I , , .

[24] I !

[25] I . ýIú . .

[26] -I I , -I I , -I I , -I () I I , -I , -I , -I I , -I , -I II , -I I .

[27] I , , , , I , I, I . × ( I) , () I (); (I ) ; I ( ) - ?!Ø ×( ) , I ()Ø. I! I , , , . I! , I , I , , , I !

[28] I! I I , II , I , , , , , - , , I .

[29] × I! I , , I , , , - , I I . , , () , I , ( ) Ø. , , , , ! , . I! , I I, I , I .

[30] I! , , I .

[31] -I I, I, I , I. I! , , -, .

[32] I , -!

[33] -!

[34] I ! I ! II I !

[35] I! I , II- I , I I I , I , I , , II , I , .

[36] I , !

[37] I I , . áú ú áI I . , Iáú.

[38] I II Iý : , - , I , , I I , I .

 

__________________________________________________
 

I I I