I

I

I

I

I

 

 

 

 

I

فضائل الأعمال

 

-

 

 

:

 

 

 

́

 

,

I I , I ,

. .

Í́́ , I ,

́

, I

,

,

(I)

I , I

I

I ́

I

?

- ,

́ I - , Í

 

 

 

I ( ), () : ́ I (I ) I I I , II . I : ; , () . I I , I I . : ( ) , I ( ) . I I , -II.

I : . , , I , I . , , : , .

, . . .
 

I I ( ) , () : , I , ́ I . ( ) I , I . ( ): ?. I I . I I , I I .[1] , , .
 

́ ( ) , () : I I ! ( ) I . I: , I . ́.
 

I ( ), () : I [ I , , I, , , , I , I I ] I : I I ! ( ) !. I , I I I , ́ (I ) I , I I I . I: - - , I I ! I ! I ?. I: , !.[2] , , I.
 

,

I ( ) , I () : I, I I, I I, I I I. , . : I I.
 

I ( ), () : I, I , I; I I, I ; I I, I I . : I ́ I! I ́ !. ( ) I I I , I !. , ́I.
 

I ( ) , () : ́ , , , ́ I .[3] ́, I.
 

I ( ) : I () : I , . I I . I I, I I, I I. I , , . ́ .
 

́ I ( ), ́ I () : , I I . I , ; ; ́ . ́I.

 

I I , I ,

́ I ( ) , () : I (I I ) , I () . , .
 

I -Í ( ), () : I ( , ) , I I .[4] .
 

I I I ( ) , () : . , .
 

I ( ), () : , I : . .
 

́ ,  () ́ , I , I : I I , I . ́.
 

II : , ́ Í .. : I ! I () .. , (I) , I , I . : , ?. : Í I II . I: I (). .
 

I ( ) , () : () , ; , I . .
 

. .

I I II ( ): () , : I , , . I: , - . I: , . , , , , I . I , I I , . : I () . I: , , I. : I . : , , . , () . I: I . () I: I .[5]

, , : (I) , () . , I : , I , , .
 

I I II ( ), () : I . I I , I I , I ( ) I ; I I, I ́ .[6] .
 

Í́́ , I ,

́ ( ), I () [7] . I : , I . , I , I : ?!. , I , I : I. , I , I : . : , () I , () . I : I , I ́ . I , I : I , II .[8] Í́́ , I : .[9] .
 

I I II ( ) Í́́ , I : ( , ) I , I Iýá ; ( I ) I . , , I.
 

Í I ́ ( ), () : I (I I ) , I . ́I .
 

I ( ), () : I I , I () . .
 

I ( ) : I ? I : I , ( , ) I , . : I ! I ? :  I , , I , , . .
 

́

́ -́ ( ), () : , I I ́ (: ) .[10] .
 

́ ( ), () : I ( ) . I I .[11] ́I.
 

, I

I - ( ), () : I I . ́, .
 

I I ( ), () : I I I . ́.
 

,

I ( ), () : I (I) , . I . .
 

Í ( ): (), , , . , ́, ́I.
 

I I ( ): I () : ( I ), , I .[12] , ́.
 

I ́ ( ): (): , (), - I (), , , ( ) , . I: I ?. : , . I: I () I , I . , .
 

,

I I II ( ), () : I () .[13] ́, .

 

( ): I () , ́ : ́ , I , I . ́ .
 

● ( ), () : I (). : .[14] ́, ́I, .
 

-Í I I ( ), () : . .
 

́ I ( ), () : , () .[15] I .
 

(I)

II I ́ ( ), () : I () : ( ) I I , I , I .[16] ́.
 

I ( ): I- I (), () . , () ́ , . . I () : I ?. I: , . I : , I . ́.
 

( ): (), I : I , I , I . , .
 

́ I ́ ( ): () , I : I , I , I .[17] , .
 

I , I

Í ( ), () : I I I I . (I ). : I I ! I I ?. : I I , : I , I , I I I I .[18] .
 

I ( ), () : I I I I . , ( ) - () . ́I , , I .[19]
 

I ́ I ( ), ́ ( , ) : I I ! I - . I: , ́ I ( ) . I I (I), I . ́.
 

I

I ( ), () : , I [20] I I , I.[21] ́.
 

-I ( ), () : ́ , ́ . ́I, ́. : ́ .
 

I ́

I I Í ( ), () ́ . I, I , : I . I: . I () : ́ I , , , . . ́I I .
 

I

I ( ), ( , ) : I : ; , ; I , I I, I I , I : , I . .
 

I I ÍI ( ), () : , I , . ́I.
 

?

Í I ́ ( ), () : , , , I . ́, , ́, ́I.
 

́ I ( ): () ́ I , I , . ́, .
 

- ,

I ( ) , () : - , ́ , I [22] .[23] ́, I.
 

● I I ÍI ( ), () I - , (́ ) I I . I () : I I I . , I I . ́, .
 

I - ( ): Í (). I I , : - , I . I , . ́, .
 

Í ( ), () : - ́ I , . , .
 

́ I Í ( ): () , - . I . I : - , I , , I. . I , II , I . . I . II , I , I Í .[24] .
 

́ I - , Í [25]
 

( ): ́ I I, () Í I, , I . , .
 

I I II ( ): ́ I Í ().
 

Í ( ) , I I I : , I I I. I I I Í. , I , I .

 

 


 


[1] I , II, , ; , I , I , I, I .

[2] I : () I I . , - I : I , -!

[3] I I , I . , I I . , . I .

[4] I ( , ) I I . , I . I I , I , I . , I I I I I. -, I , I , () -.

[5] ́, I ́ II, . () . , I . I I, , , , . , II , I , I , , () ́ I, ́ I .

I I I , I . : , - , . , - , , I , ́ I . , , : I , I I , I I I . , , I. I, , , I , . , , I , , I . I I , I .

I , , , I -. , , I : , , .

, I ( ) -́I I (6/388-390). I !

[6] : I , I . , I ́ , (I) I ́ ( ) . , ( ) . ́, . I .

[7] , .

[8] I() - I I . I - I , . I I() , . I .

I, I I . I . , , I , () ; I I I I , . I I I I , I , , , .

I, , I , I -, . . , , I, .

[9] I . I I I , . Í́́ I , . , -.

[10] I -I I , , . , , I , I ́ , I ́   . ́ I I I .

I, ́ , , , . , I- , , , , I , I , I .

[11] I I - -Í 160 . I, ́ . , I , . I . . - - I, , .

[12] , Í ( ), () , ( ) ? : ( ) ́ . I, , , I , I , I , I , -. , - , , , Í , , : , . I : I , , I . () I , , I , , I I .

[13] I , I , -, . , .

[14] I. , .

[15] . , I , I , , , I . , , ́ .

[16] I , , I , . I, : , I ́I . I .

  , , . ,   , I - , I . ́ I , II Í . , I , I : I I , I , I . I .

[17] . , , , , I , . ́ I , -. , , ́ , , , ́ , .

[18] I I I ́ I , I I .

I I I , I , , I I , I , ́ I . I , I I . , I , I I ,  , I , , , - , II, , , I , I I .

[19] I ́, ́ . I I . , I , I I I . I II I , , , , I .

[20] , , I I , I I .

[21] I , . I , I , , I . I I , ́ I I I . , , , , I , I I , . , I I ́ - , I I I . I , I . I I . I , , I I , I : , .

[22] I I I. I, I : I I I , I I . I , I , I I I , , , .

[23] I I , I . , I I . , . I .

[24] - - . , I 21 , II . ́ I , . I , II . I , I . -, 29 , 30 , , I . I, I , , I , I ; . , I I I -, I - I , , I .

[25] Iá I I I , .